ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΠΝΙΓΕΤΑΙ ΣΤΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

Επιστημονικό συνεργείο του ΠΑΚΟΕ πραγματοποίησε χθες Πέμπτη 22/09/2022, ενδεικτικές μετρήσεις ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε τρείς κεντρικές πλατείες του κέντρου της Αθήνας (Σύνταγμα-Ομόνοια, Μοναστηράκι) και διαπίστωσε ότι ιδιαίτερα η καρκινογόνα φορμαλδεΰδη και η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, ξεπερνούν κατά πολύ το όριο συναγερμού σε όλα τα σημεία μέτρησης.
Αίτια γι’αυτό είναι αφενός η κατάχρηση του ορυκτού πετρελαίου κίνησης στο 65% των οχημάτων και αφετέρου οι πολλές και ανεξέλεγκτες πηγές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας στον αέρα της Αθήνας που κυκλοφορούν την ώρα 1-1,5 εκατομμύρια πολίτες