ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΚΑΙ ΤΟΞΙΚΑ ΑΠΑΕΡΙΑ ΓΕΜΙΣΑΝ ΤΗΝ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ

Ούτε είκοσι τέσσερις ώρες δεν πέρασαν και ακόμη το τοξικό νέφος από την πυρκαγιά που
ξέσπασε στο εργοστάσιο επεξεργασίας επικίνδυνων αποβλήτων «κρέμεται» στην
κυριολεξία πάνω από τα κεφάλια των απλών πολιτών στον Ασπρόπυργο και την Ελευσίνα.

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ Η ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΗΝ ΝΟΤΙΑ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ

Επιστημονικό συνεργείο του ΠΑΚΟΕ πραγματοποίησε την 03/11/2022, στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του στην 43χρονη λειτουργία του, ενδεικτικές μετρήσεις για την ποιότητα του αέρα για τους επικίνδυνους αέριους ρύπους ΡΜ1, ΡΜ2,5, ΡΜ10, φορμαλδεΰδης, VOC και ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας . Πιο συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκαν 22 επιτόπιες μετρήσεις ποιότητας αέρα στον Πειραιά, στο Κερατσίνι, το Πέραμα, τη Νίκαια, τον Κορυδαλλό, την Αγία Βαρβάρα, το Αιγάλεω, το Χαϊδάρι και το Περιστέρι. Σε κάθε επιλεγμένο σημείο δειγματοληψίας λαμβάνονται δεκαπέντε (15) μετρήσεις, μία κάθε λεπτό.(22 σημεία* 15 μετρήσεις συνολικά 330 τιμές για κάθε παράμετρο)