Διαβάστε σας ενδιαφέρει: Σε ποιες περιοχές στην Βόρεια Εύβοια μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης χωρίς φόβο . Μετά τις φονικές πυρκαγιές του καλοκαιριού τις πλημύρες του φθινοπώρου, τώρα εμφανίζεται και το καρκινογόνο εξασθενές χρώμιο

Το οδοιπορικό των επιστημονικών-εθελοντών του ΠΑΚΟΕ μαζί με τον συνεργάτη-εθελοντή του ΠΑΚΟΕ, δημοσιογράφο Γιάννη Ασδραχά, όπου παρουσιάζεται παρακάτω αφετέρου η εικόνα των αποτελεσμάτων των αναλύσεων και η εκτίμησή της για να ενημερωθούν οι πολίτες μέσα από την ιστοσελίδα του ΠΑΚΟΕ και τα τοπικά ΜΜΕ, ούτως ώστε να προσέχουν για να αποφεύγουν τις περιοχές όπου το νερό είναι ακατάλληλο για κάθε χρήση και αφετέρου  να διαβάσουν τις συζητήσεις που παρατίθενται και έγιναν με το δημοσιογράφο της εφημερίδας του ΠΑΚΟΕ «Οικονομία για το περιβάλλον».