22 ΜΑΡΤΙΟΥ : ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΝΕΡΟΥΗ ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ : 611 | ΑΘΗΝΑ 18 03 2022

10 εκατομμύρια έποικοι του πλανήτη γη, κάθε χρόνο πεθαίνουν εξαιτίας της κακής ποιότητας του νερού που χρησιμοποιούν.

Το νερό είναι δηµόσιο αγαθό, ένας φυσικός και περιβαλλοντικός πόρος που ανήκει σε κάθε έµβιο οργανισµό της γης και αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την ύπαρξη ζωής στο πλανήτη. Ένα από τα σοβαρότερα προβλήµατα, µε το οποίο έχει ήδη αρχίσει να είναι αντιµέτωπη η ανθρωπότητα, είναι η αδυναµία πρόσβασης µεγάλου µέρους του πληθυσµού της σε καθαρό νερό. Ένα στα πέντε παιδία ηλικίας κάτω των πέντε ετών πεθαίνει εξαιτίας των ασθενειών που σχετίζονται µε το µολυσµένο νερό. Πολλοί γεωπολιτικοί αναλυτές έχουν εκφράσει, την τελευταία δεκαετία την ανησυχία τους σχετικά µε την εµφάνιση των λεγόµενων «πολέµων του νερού» µετά το 2020, εξαιτίας ακριβώς αυτού του ζητήµατος.

ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ

• 1 στους 7 κατοίκους του πλανήτη δεν έχουν πρόσβαση σε καθαρό νερό.

• Το 80% των ασθενειών στις αναπτυσσόµενες χώρες συνδέονται µε το βρώµικο νερό και τις συνθήκες υγιεινής.

• To 1/3 της ανθρωπότητας είναι µόνιµα άρρωστο, εξαιτίας του ακάθαρτου νερού και δέκα εκατοµµύρια άνθρωποι πεθαίνουν το χρόνο από το νερό που πίνουν. Οι διαφηµιστικές δαπάνες των φαρµακοβιοµηχανιών φθάνουν και περισσεύουν για να προσφέρουν καθαρό νερό σε όλο το πλανήτη, αλλά πώς θα αισχροκερδούν από τα φάρµακα που πωλούν για τις δυσεντερίες;

Ετήσιες επενδύσεις των 10 – 15 δις δολαρίων σε µονάδες αφαλάτωσης ή φιλτραρίσµατος του νερού επαρκούν να προσφέρουν νερό σε όλη την ανθρωπότητα αλλά ταυτόχρονα να καθαρίζουµε τα βρώµικα νερά µε σύγχρονες τεχνικές µεθόδους.

• Η συνολική ποσότητα νερού που µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την ικανοποίηση των ανθρώπινων αναγκών είναι µικρότερη από 200.000 km3, ποσοστό χαµηλότερο του 1% των συνολικών αποθεµάτων.

• Η κατανάλωση νερού αναµένεται να αυξηθεί κατά 60% µέχρι το 2025 στις αναπτυσσόµενες χώρες και κατά22% στις αναπτυγµένες χώρες.

• Στο 70% των ευρωπαϊκών πόλεων µε πληθυσµό άνω των 100.000 κατοίκων, τα υπόγεια ύδατα καταναλώνονται και µολύνονται µε ρυθµούς ταχύτερους από ότι αναπληρώνονται. Χρειάζεται πρόγραµµα εφαρµογής που το ΠΑΚΟΕ έχει προτείνει εδώ και 10 χρόνια.

• Το 2025 εκτιµάται ότι τα 2/3 του παγκόσµιου πληθυσµού θα υποφέρει από έλλειψη νερού ικανού για ασφαλή κατανάλωση.

• Καθηµερινά, 2.500.000.000 τόνοι ανθρωπίνων και βιοµηχανικών αποβλήτων, διατίθενται σε υδατικούς φορείς από τα οποία το 60% ανεπεξέργαστα.

Οι µισοί υγροβιότοποι του πλανήτη έχουν εξαφανισθεί από το 1900.

• Μεταξύ 1991 και 2010 περισσότεροι από 870.000 άνθρωποιέχασαν τη ζωή τους από φυσικές καταστροφές, εκ των οποίων το 90% συνδεόταν µε το νερό.

• Σύµφωνα µε έρευνα των Ηνωµένων Εθνών, απαιτούνται 20-50lt καθαρού νερού ηµερησίως για την κάλυψη των βασικών αναγκών (πόσιµο, µαγείρεµα, καθάρισµα) κάθε ανθρώπου.

• Περισσότεροι από 894.000.000 άνθρωποι παγκοσµίως (ποσοστό µεγαλύτερο του 16%) δεν έχει πρόσβαση στην προαναφερόµενη ποσότητα καθαρού νερού. Σε αυτά προστίθενται και 200.000.000 της Κίνας που πρόσφατα δηµιουργήθηκε µεγάλο πρόβληµα, το οποίο ακόµη δεν λύθηκε.

• Σε παγκόσµιο επίπεδο, η διάρροια είναι µια από τις κυριότερες αιτίες θανάτου. Περίπου το 80% των θανάτων από διάρροια οφείλεται στην έλλειψη κατάλληλων εγκαταστάσεων καθαρισµού και εξυγίανσης του πόσιµου νερού.

Κάθε 20 δευτερόλεπτα ένα παιδί πεθαίνει εξαιτίας της ελλιπούς υγιεινής του νερού.

• Το πλύσιµο των χεριών µε σαπούνι, µπορεί από µόνο του να µειώσει την εµφάνιση περιστατικών διάρροιας κατά 51%. Χρειαζόµαστε όµως 10% παραπάνω νερό.

• Στο 20% περίπου της συνολικής καλλιεργήσιµης γης παγκοσµίως εφαρµόζονται τεχνητοί τρόποι άρδευσης. Το εναποµείναν 80% εκµεταλλεύεται το νερό της βροχής.

• Εξαιτίας της κλιµατικής αλλαγής, η ποσότητα του χιονιού των Ιµαλάιων, το οποίο παρέχει τεράστιες ποσότητες νερού γεωργικής χρήσης στην Ασία, εκτιµάται ότι θα ελαττωθεί κατά 30% το 2030

• Η ηµερήσια απαίτηση σε πόσιµο νερό είναι 2-4 λίτρα ανά άτοµο. Η παραγωγή, όµως, της απαιτούµενης ηµερήσιας ποσότητας τροφής χρειάζεται την κατανάλωση 2.000 έως 5.000 λίτρων νερού ηµερησίως.

• Η οδηγία 2000/60 δίνει τις κατευθυντήριες γραµµές για την εµπορευµατοποίηση του νερού, απελευθερώνοντας το από την κρατική προστασία των περιβαλλοντικών υπηρεσιών µεταξύ αυτών η άρδευση και η αποχέτευση. Μόνο το 2012 ο τζίρος στην παγκόσµια αγορά των υδάτινων πόρων ξεπερνούσε τα 120 δις δολάρια ενώ το 2015 ξεπέρασε το 1,5 τρις, όπου το 92% το εκπροσωπούν 10 µονοπωλιακοί όµιλοι. Σε πολλές χώρες του κόσµου (π.χ. Γαλλία) η εφαρµογή αυτής της οδηγίας απέτυχε.

ΤΟ ΝΕΡΟ ΕΙΝΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΑΓΑΘΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΩΛΕΙΤΑΙ

Στην Αυστραλία, η αγορά νερού, η οποία υποτίθεται ότι υποστηρίζει την οικονομία, ενώ αποτρέπει στη σπατάλη του νερού, κατέληξε να παρακινήσει τους επενδυτές και τις βιομηχανίες γεωργίας να κερδοσκοπούν, με βάση τις προβλέψεις σχετικά με τις ελλείψεις και τις μελλοντικές τιμές του νερού, σε βάρος της πρόσβασης μικρών αγροτών στο νερό.

Οι επιπτώσεις των «αγορών νερού», που έχουν ήδη εφαρμοστεί σε πολλές χώρες, είναι καταστροφικές. Στη Χιλή, τα ποτάμια πωλούνται σε δημοπρασία και αποκτώνται από δισεκατομμυριούχους που χρησιμοποιούν το νερό για άρδευση για μαζική παραγωγή αβοκάντο ή προμήθεια ορυχείων, ενώ εκατομμύρια άνθρωποι προσπαθούν να επιβιώσουν από την εκτεταμένη ξηρασία που προκαλείται από την  αρπαγή του.

Επειδή το νερό είναι πηγή ζωής, δεν μπορεί να θεωρηθεί εμπόρευμα, ούτε οικονομική επένδυση ή αντικείμενο κερδοσκοπίας. Δεδομένων των απειλών που δημιουργεί η πανδημία και η κλιματική κρίση, πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε επειγόντως. Το να επιτρέπουμε στις αγορές να υπαγορεύουν τον τρόπο διανομής και διαχείρισης του νερού είναι απαράδεκτο, δεδομένων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και είναι εξαιρετικά ανεύθυνο δεδομένης της επικίνδυνης οικολογικής και υγειονομικής κατάστασης του κόσμου.

Δισεκατομμύρια άνθρωποι εξακολουθούν να στερούνται του ανθρώπινου δικαιώματος τους στο νερό και εκατομμύρια αγρότες μικρής κλίμακας αντιμετωπίζουν ήδη σημαντική δυσκολία πρόσβασης στο νερό. Η χρηματικοποίηση του νερού ανοίγει την πόρτα σε μαζική κερδοσκοπία και υψηλές τιμές νερού που ευνοούν τους πιο ισχυρούς οικονομικούς φορείς. Η εμπορευματοποίηση του νερού κινδυνεύει επίσης να αυξήσει σημαντικά τη μονοκαλλιέργεια ή τη γη που θυσιάζεται σε περιβαλλοντικά εγκλήματα που προκαλούνται από αγρο-επιχειρηματική δραστηριότητα και εξορύξεις, κάτι που είναι οικονομικά και χρηματικά πολύ πιο ελκυστικό για τους κερδοσκόπους.

Εκατοντάδες συλλογικότητες μαζί και το ΠΑΚΟΕ καταγγέλλουν τον έλεγχο του νερού από ιδιωτικά συμφέροντα και αντιστέκονται σε έργα που θέτουν σε κίνδυνο το νερό στην περιοχή τους. Άλλες πιέζουν τις κυβερνήσεις να αναγνωρίσουν δικαιώματα σε ποτάμια, παγετώνες και λίμνες. Γι’ αυτό, αυτήν την Παγκόσμια Ημέρα Νερού, ενώσεις και συλλογικότητες από όλες τις χώρες, με όλη μας την ποικιλομορφία, ενώνονται για να υπενθυμίσουν στους ανθρώπους ότι το νερό είναι ανθρώπινο δικαίωμα και κοινό αγαθό. Θα συνεχίσουμε να το λέμε σε κάθε γλώσσα εάν είναι απαραίτητο: το νερό είναι ζωή!

Υποστηρίζουμε ότι το ανθρώπινο δικαίωμα δεν εξαρτάται από την ικανότητα των ανθρώπων να πληρώνουν. Υποστηρίζουμε ότι ένα κοινό αγαθό δεν πρέπει να διαχειρίζεται και να ελέγχεται από τους νόμους της αγοράς.

Ζητούμε από τις δημόσιες αρχές να εκπληρώσουν τις ευθύνες τους, να αναταχθούν στην εμπορευματοποίηση της ζωής και να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για να καταστήσουν παράνομη την εισαγωγή νερού στο χρηματιστήριο.

Ζητούμε επίσης από όλους τους ανθρώπους να διεκδικήσουν το δικαίωμά τους στο νερό, να αρνηθούν τον έλεγχο αυτού του ζωτικού στοιχείου από τους οικονομικούς φορείς, να διαφυλάξουν αυτό το κοινό αγαθό για τη ζωή και να συμβάλουν στην προστασία του για τις τρέχουσες και τις μελλοντικές γενιές.

Ας τολμήσουμε να ξανασκεφτούμε τη σχέση μας με το νερό, γιατί η ζωή στη Γη εξαρτάται από αυτό!

Η Ελλάδα είναι δεύτερη στο σύνολο των Μεσογειακών χωρών πίσω από την Πορτογαλία, µε 5,88 κ.µ. ανά κάτοικο διαθεσίµων υδάτων, ενώ η συνολική κατανάλωση δεν ξεπερνά το 12,5% των εσωτερικών υδάτων.

•Τα υδροηλεκτρικά έργα δεν έχουν ενταχθεί στις επιλέξιµες δαπάνες µε βάση την κοινοτική οδηγία για τις ΑΠΕ, µιας και η απόσβεσή τους είναι µακροχρόνια, ενώ η καύση SRF( σκουπιδιών) είναι επιλέξιµη ως ΑΠΕ, πράγµα απαράδεκτο.

•Σύµφωνα µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας, περίπου 1,6 εκατοµµύρια θάνατοι παγκοσµίως, κάθε έτος, µπορεί να αποδοθούν στην κατανάλωση κακής ποιότητας νερού.

•Εκτιµάται ότι 2,6 δισεκατοµµύρια άνθρωποι παγκοσµίως στερούνται πρόσβασης σε νερό ικανοποιητικής εξυγίανσης.

•Σύµφωνα µε στοιχεία που δηµοσιεύει ο Οργανισµός Ηνωµένων Εθνών, κάθε 20 δευτερόλεπτα ένα παιδί χάνει την ζωή του εξαιτίας της ρύπανσης- µόλυνσης του νερού.

• Για το 90% των περιστατικών διάρροιας παγκοσµίως ευθύνεται η κακή ποιότητα του νερού. Σε παγκόσµια κλίµακα, η διάρροια µια από τις πιο συνήθεις αιτίες θανάτου.

• Κάθε δεδοµένη χρονική στιγµή, το ήµισυ περίπου των νοσοκοµειακών κλινών παγκοσµίως, απασχολεί περιστατικά ασθενών που υποφέρουν από ασθένειες σχετικές µε την κακή ποιότητα του νερού.

ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

2 εκατοµµύρια Έλληνες πίνουν επικίνδυνο νερό για την υγεία τους. Έρευνες του ΠΑΚΟΕ και άλλων φορέων έδειξαν ότι το αρσενικό, το αντιµόνιο, το εξασθενές χρώµιο, παράγωγα χλωρίου, σίδηρος, αµµώνιο, νιτρώδη άλατα και άλλα επικίνδυνα χηµικά συστατικά βρίσκονται στο νερό «ανθρώπινης κατανάλωσης» πολλών ∆ήµων και ο εκάστοτε «αρµόδιος» δεν δίνει καµία σηµασία.

Παρατάθηκε για ένα χρόνο η αδειοδότηση στην ΛΑΡΚΟ για τα απόβλητά της που ρυπαίνουν µε καρκινογόνες ουσίες τους υδροφορείς. Πέρασε ο χρόνος και ακόµα η άδεια δεν ανακλήθηκε.

•Τα ποτάµια της χώρας από µέτρια ως κακή η κατάσταση τους σε ποσοστό 64%

18% της επικράτειας έχει χωριστεί σε ζώνες νιτρορύπανσης (Κάµπος Ηµαθίας, Θεσσαλονίκης, Πέλλας, Θεσσαλικός Κάµπος, Κωπαΐδα, λεκάνη Στρυµόνα, Έβρος) και ήδη επιβάλλονται πρόστιµα για αυτήν.

• Πέρα όµως από τα επικίνδυνα συστατικά που φτάνουν στον υδροφόρο ορίζοντα εξαιτίας βιοµηχανικών και αγροτικών χρήσεων, στην Ελλάδα υπάρχει εντονότατο πρόβληµα µε το, σε µεγάλο βαθµό κατεστραµµένο και πεπαλαιωµένο δίκτυο της ΕΥ∆ΑΠ. Οι σωλήνες είναι κατασκευασµένες από αµίαντο, ενός υλικού απαγορευµένου πια και κατηγορούµενο για καρκινογενέσεις. Το δίκτυο αυτό φτάνει τα 7000 χλµ και είναι κυρίως κατασκευασµένο από αµιαντοσωλήνες (περίπου το 50%) και χρήζει άµεσης αντικατάστασης.

ΝΙΤΡΙΚΑ Ο ΥΠΟΥΛΟΣ ΕΧΘΡΟΣ

Το ΠΑ.Κ.Ο.Ε το 2020-21 έχει πραγματοποιήσει μέχρι σήμερα 53 έρευνες – μελέτες όπου έχει διαπιστώσει ότι σε σαράντα (40) περιοχές στην Ελλάδα οι συγκεντρώσεις νιτρικών και φωσφορικών είναι 30-20% πιο υψηλές από τα ανώτατα επιτρεπτά όρια. Μάλιστα πρόσφατα στο Δελτίο Τύπου 504/19/3/2021 διαπιστώθηκε ότι σε περιοχές του Άργους – Ναυπλίου, στην Εύβοια και στα Οινόφυτα το πρόβλημα είναι μεγάλο.

Στην πλέον πρόσφατη έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα νιτρικά, που δημοσιεύθηκε στις 4 Μάϊου του 2018, αναφέρεται πως «περίσσεια νιτρικών σε πόσιμα ύδατα μπορεί να έχει επιπτώσεις στην υγεία, συγκεκριμένα την πρόκληση μεθαιμοσφαιριναιμίας που εμποδίζει την κανονική μεταφορά οξυγόνου από το αίμα στους ιστούς, με αποτέλεσμα να προκαλεί κυάνωση και, σε υψηλότερες συγκεντρώσεις ασφυξία που μπορεί να αποδειχθεί θανάσιμη για τα βρέφη».

Δυστυχώς, η ολιγωρία των ελληνικών κυβερνήσεων όσον αφορά την αντιμετώπιση του προβλήματος έχει ως αποτέλεσμα το νερό που ρέει από τις βρύσες σε χιλιάδες κατοικίες να υπερβαίνει τα ασφαλή όρια κατανάλωσης. Σημειώνεται πως επισήμως από την Ε.Ε. έχει τεθεί το όριο των 50 mg/L, ωστόσο στη νομοθεσία συνολικά 7 χωρών-μελών (Γαλλία, Γερμανία, Αυστρία, Ιταλία, Ισπανία, Πολωνία, Κροατία) υπάρχει η σύσταση στους καταναλωτές να αποφεύγεται ακόμα και η κατανάλωση νερού με νιτρικά άνω των 10 mg/L. Το ίδιο επίπεδο των 10 μικρογραμμαρίων νιτρικών ανά λίτρο νερού είναι το επίσημο όριο ασφαλείας που έχει τεθεί στις ΗΠΑ. Ενόψει και της Παγκόσμιας Ημέρας Νερού, στις 22 Μαρτίου, τα στοιχεία που προκύπτουν για το πόσιμο νερό σε μια σειρά από περιοχέςτης Ελλάδας είναι απογοητευτικά. Σύμφωνα με τα στοιχεία από την Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχετεύσεων (ΕΔΕΥΑ), αλλά και τις κατά τόπους ΔΕΥΑ, τα οποία είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο, σε τουλάχιστον τρεις περιοχές της χώρας υπάρχει υπέρβαση του ορίου των 50 mg/L. Σε μέτρηση που έγινε στην περιοχή Μιδέα του Ναυπλίου, μόλις στις 18/2/2021, η ποσότητα που βρέθηκε ήταν 137 mg/L, σχεδόν τριπλάσια της επιτρεπόμενης. Στην κοντινή Ερμιόνη, σε μέτρηση του 2019, εντοπίστηκαν 65 mg/L, ενώ πρόβλημα φαίνεται να υπάρχει και στο Αργος, καθώς τον Ιούνιο του 2020 στην περιοχή Κουτσοπόδι τα νιτρικά μετρήθηκαν στα 88 mg/L.

Υπέρβαση του ορίου των 10 mg/L εντοπίζεται και σε συνολικά 24 περιοχές ακόμα’, οι οποίες βρίσκονται κυριολεκτικά σε όλα τα μήκη και πλάτη της Ελλάδας. Σε μετρήσεις του 2019 και του 2020, σε πόλεις και οικισμούς, έχουν βρεθεί τα εξής επίπεδα νιτρικών:

 • Πυλαία-Χορτιάτης (Ασβεστοχώρι) 29,1 mg/L
 • Θέρμη 19,94 mg/L
 • Πάτρα (κέντρο πόλης) 14 mg/L
 • Κομοτηνή 21,1 mg/ΙΟ
 • Θήβα 21,1 mg/L
 • Θάσος 23,9 mg/L
 • Εδεσσα 12,9 mg/L
 • Δράμα 14,4 mg/L
 • Αλμωηία (Κοιμητήρια) 18,06 mg/L
 • Αλεξανδρούπολη 14 mg/L
 • Αίγιο 40,8 mg/L
 • Καβάλα (Φίλιπποι) 46 mg/L
 • Κιλκίς (Λεβεντοχώρι) 35,1 mg/L
 • Σέρρες 24,1 mg/L (28/1/2020)
 • Πάρος (Κακάπετρα) 19 mg/L
 • Λάρισα (Γιαννούλη) 14 mg/L
 • Χαλκίδα (Αγιος Νικόλαος) 36,5 mg/L
 • Αγιος Νικόλαος Κρήτης (Βρύσες) 15,9 mg/L
 • Ηράκλειο (Κάτω Φορτέτσα) 28,3 mg/L
 • Λαμία (Αφανός) 14,6 mg/L
 • Πλατανιάς (Βουκολιές) 19,1 mg/L
 • Αγρίνιο (Παράβολα) 12 mg/L
 • Τρίκαλα 12,6 mg/L
 • Γιαννιτσά 11,4 mg/L

Τους κινδύνους από τα νιτρικά στο νερό, όμως, επισημαίνουν και ορισμένοι από τους πιο έγκριτους Έλληνες επιστήμονες του τομέα της ασφάλειας των τροφίμων. «Στο πόσιμο νερό κανονικά δεν θα έπρεπε να υπάρχουν καθόλου νιτρικά, τα οποία αποτελούν επιμολυντές του νερού. Δυστυχώς, έχουν δυσμενή δράση και σε βρέφη μπορεί να δημιουργήσουν αντιδράσεις, προκαλώντας μια μορφή βιοχημικής αναιμίας», δηλώνει στην «R» ο πρόεδρος του ΕΦΕΤ και καθηγητής στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αντώνης Ζαμπέλας.

«Θα πρέπει να υπάρξει μεγάλη προσοχή ειδικά σε βρέφη, τα οποία πίνουν γάλα που παρασκευάζεται από βρεφική φόρμουλα και νερό», τονίζει ο ΔημήτρηςΛουτράδης, καθηγητής Μαιευτικής και Γυναικολογίας στο ΕΚΠΑ. «Αν υπάρχουν στο νερό σε μεγάλη ποσότητα, τότε μπορεί να πειράξουν τον θυρεοειδή του παιδιού ή να προκαλέσουν άλλα προβλήματα στους πνεύμονες», προσθέτει ο καθηγητής.

• Πέρα από την χηµική ρύπανση υπάρχει και η µικροβιακή µόλυνση. Σύµφωνα µε στοιχεία της ΕΥ∆ΑΠ, οι µικροβιακές αναλύσεις είναι περίπου 10000 το χρόνο (το 2016-2017 έπεσαν στις 8000), που είναι πολύ λίγες για το συνολικά διανεµόµενο νερό (360 εκατοµµύρια κυβικά µέτρα). Το ΠΑΚΟΕ µετά από µετρήσεις ανέδειξε έντονα προβλήµατα µικροβιακής µόλυνσης του νερού, ειδικά στα σηµεία όπου γίνεται ανάµιξη νερού κάποιας πηγής που εκµεταλλεύεται ιδιώτης µε νερό της ΕΥ∆ΑΠ και σε περιοχές µε πηγές και γεωτρήσεις, που µε τους βόθρους δηµιούργησαν κοκτέιλ βοθρολυµάτων.

• Και τα εµφιαλωµένα νερά όµως είναι αµφιβόλου ποιότητας και πολλές φορές καθίστανται επικίνδυνα, µε υψηλές συγκεντρώσεις µικροβίων, κολοβακτηριδίων και σκληρότητας όταν η έκθεσή τους σε ακατάλληλες συνθήκες είναι έντονη.

• Τα δε φίλτρα που υποτίθεται ότι λύνουν τα προβλήµατα , σε πολλές περιπτώσεις δηµιουργούν µεγαλύτερο (ιδιαίτερα σε µικρόβια)

• Σχεδόν 2.400 κυβικά µέτρα νερού τον χρόνο αναλογούν στην κατανάλωση κάθε κατοίκου της Ελλάδας, όταν ο αντίστοιχος παγκόσµιος µέσος όρος είναι 1.240 κυβικά µέτρα. Η υπερκατανάλωση είναι πηγή έλλειψης παιδείας και οικολογικής συνείδησης.

2η η Ελλάδα παγκοσµίως στη κατανάλωση πόσιµο νερούπίσω µόνο από τα Η.Π.Α.

• Το 86% του νερού που καταναλώνεται σήµερα στην Ελλάδα αφορά την άδρευση, το 11% την ύδρευση, και το 3% καλύπτει ανάγκες της βιοµηχανίας.

• Το 60% του νερού που αντλείται στην Ελλάδα από λίµνες, και ποτάµια χάνεται λόγω απωλειών από το δίκτυο µεταφοράς του.

• Οφείλουµε όµως να δεχθούµε ότι συγκριτικά µε άλλες χώρες και πόλεις το νερό της ΕΥ∆ΑΠ υπερτερεί.

• Η ολοκληρωµένη, ορθολογική και βιώσιµη διαχείριση πρέπει να είναι δηµόσια.

• Η στοχευµένη τιµολογιακή πολιτική χρέωσης των υδατικών πόρων για όλες τις χρήσεις, πρέπει να επιτρέπει την ελεύθερη πρόσβαση σε όλους, να συµβάλει στην επίτευξη των βιώσιµων στόχων και της καλής οικολογικής κατάστασης.

Μεταφορά της ΕΥ∆ΑΠ και της ΕΥΑΘ στο νέο ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟ.

ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟ σηµαίνει ιδιωτικοποίηση και όχι αξιοποίηση.

• Η κοστολόγηση των υπηρεσιών ύδατος θα οδηγήσει σε αύξηση της τιµής του νερού.

• Ανορθόδοξη η θέσπιση ενιαίων κανόνων τιµολόγησης σε επίπεδο υδατικού διαµερίσµατος. Πρέπει επιτέλους να λειτουργήσει το µητρώο των γεωτρήσεων. Έπειτα, για το ΠΑΚΟΕ το νερό είναι δηµόσιο κοινωνικό αγαθό.

Μη σαφή κριτήρια για τον υπολογισµό του κόστους άντλησης, άρδευσης και ύδρευσης νερού. Οι κοινοί κανόνες τιµολόγησης του νερού οδηγούν σε αδικίες.

• Η αύξηση του κόστους νερού σηµαίνει αύξηση του κόστους αγροτικής παραγωγής, περισσότερα έξοδα για τους παραγωγούς.

• Σε γαλλικές εταιρείες το νερό της Θεσσαλονίκης.

Το 98% των πολιτών αντιδρούνστην ιδιωτικοποίηση της.

• Το πόσιµο νερού στους ∆ελφούς ξεπέρασε τα όρια σε παθογόνα µικρόβια ( κολοβακτηριοείδη , Ε.Coli , εντερόκοκκοι). Το ΠΑΚΟΕ συµφωνεί µε το αποτέλεσµα και κρίνει το νερό ακατάλληλο για ανθρώπινη χρήση.

Πρόβληµα στο πόσιµο νερό στο Πόρτο Γερµανό. Το ΠΑΚΟΕ έχει δηµοσιεύσει τα αποτελέσµατα των χηµικών – µικροβιολογικών αναλύσεων , που δείχνουν την ακαταλληλότητα του νερού.

ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑ.Κ.Ο.Ε. ΤΗΝ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ 2018-2022 ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ

Ποιοτική και ποσοτική ανάλυση για την ποιότητα και υγιεινή του νερού του δικτύου ύδρευσης σε 70 σχολεία της Αττικής και 30 πόλεις της Ελλάδας.

• ∆ηµοσίευση άρθρων σχετικών µε την επίπτωση από την ρύπανση των θαλασσών στη διατροφική αλυσίδα και, τελικά, στην υγεία των ανθρώπων

• Υδρολογική ανάλυση χηµικών και βιολογικών παραµέτρων δειγµάτων νερού από τον Πηνειό.

• ∆ειγµατοληψία πόσιµου νερού από την πόλη της Λάρισας και ανάλυση των φυσικοχηµικών του παραµέτρων.

• ∆ειγµατοληψίες νερού από τον Ασωπό και άλλα σηµεία της περιοχής.

• ∆ειγµατοληψίες νερού από 250 παραλίες της Αττικής για τη διαπίστωση της καταλληλότητας τους για κολύµβηση (συνεχώς κάθε καλοκαίρι).

• Έρευνα σχετικά µε την ποιότητα των εµφιαλωµένων νερών (κάθε χρόνο).

• ∆ειγµατοληπτικοί έλεγχοι του νερού στο Βουρκάρι, τα Μέγαρα και την Σαλαµίνα, καθώς και σε άλλες 30 παραλίες στης Στερεάς Ελλάδας, για τη διαπίστωση της καταλληλότητάς του για κολύµβηση.

• ∆ειγµατοληπτικοί έλεγχοι του νερού της παράκτιας ζώνης του Βόλου και της ευρύτερης περιοχής του Παγασητικού.

• ∆ειγµατοληπτικοί έλεγχοι του νερού σε 11 παραλίες στην ευρύτερη παράκτια ζώνη της Χαλκίδας.

• ∆ειγµατοληπτικοί έλεγχοι  του νερού της ευρύτερης περιοχής του Ρίο για τη διαπίστωση της αποτελεσµατικής λειτουργίας του βιολογικού καθαρισµού των λυµάτων.

• Χηµική και µικροβιολογική ανάλυση του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης στη Νέα Μάκρη.

• ∆ειγµατοληπτικοί έλεγχοι ποιότητας νερού στη θαλάσσια περιοχή του Πόρου.

• ∆ειγµατοληπτικοί έλεγχοι ποιότητας νερού στον Βαρνάβα Αττικής.

• ∆ειγµατοληπτικοί έλεγχοι στο δίκτυο ύδρευσης του ∆ήµου Κορίνθου.

• ∆ειγµατοληπτικοί έλεγχοι ποιότητας νερού (θαλασσινού και πόσιµου) στις περιοχές: Πέραµα, Μέγαρα, Αλεποχώρι, Ψάθα, Πόρτο Γερµενό.

• ∆ειγµατοληπτικοί έλεγχοι ποιότητας νερού (θαλασσινού και πόσιµου) στην Αίγινα.

• ∆ειγµατοληπτικοί έλεγχοι ποιότητας νερού (θαλασσινού και πόσιµου) στην Σαλαµίνα.

• ∆ειγµατοληπτικοί έλεγχοι ποιότητας νερού (θαλασσινού και πόσιµου) στα Μέθανα.

• Καταγραφή πηγών ρύπανσης του Σαρωνικού µε 26 επιτόπιες δειγµατοληψίες.

• ∆ειγµατοληπτικοί έλεγχοι ποιότητας νερού στα Ιωάννινα.

• Μετρήσεις συνεχείς κολοβακτηριδίων και εξασθενούς χρωµίου στον Ωρωπό, Δήλεσι, Οινόφυτα, Χαλκίδα.

• Μετρήσεις νερών γεωτρήσεων και αποχετεύσεων στην Λευκάδα.

• Μετρήσεις αποβλήτων στον Λατζιµά Ρεθύµνου στην Κρήτη.

• Μετρήσεις σε 50 σχολεία στην Αττική.

• ∆ειγµατοληπτικοί έλεγχοι ποιότητας νερού στο Πόρτο Γερµανό.

• Χηµική και µικροβιολογική ανάλυση του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης στη στο Πόρτο Γερµενό.

ΤΟ ΠΑΚΟΕ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ:

• Συχνότερους και αποτελεσµατικότερους ελέγχους

• Σωστή επεξεργασία του νερού, όπου δεν πραγµατοποιείται

• Σωστή διαχείριση των υδάτινων πόρων από την Πολιτεία

• Οικονοµία στην κατανάλωση νερού από τους πολίτες

• Αντικατάσταση των πεπαλαιωµένων δικτύων

• Μεγαλύτερες πιέσεις στους «αρµόδιους» και κυβερνώντες της χώρας για άµεση αντιµετώπιση των προβληµάτων

• Να λειτουργήσουν επιτέλους το Εθνικό Συµβούλιο ∆ιαχείρισης Νερού καθώς και τα αντίστοιχα περιφερειακά.

• ΟΧΙ στην ιδιωτικοποίηση της ΕΥ∆ΑΠ και ΕΥΑΘ.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑ.Κ.Ο.Ε

Leave a Reply