ΕΠΚΙΝΔΥΝΟ ΤΟ ΡΕΜΑ ΣΤΗΝ ΒΑΡΗ

  • ΕΠΙΤΟΠΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗ zougla.gr διαπίστωσε την ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΡΕΜΑ «ΚΟΡΜΠΙ» ΣΤΗ ΒΑΡΗ
  • ΣΤΙΣ 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕ ΕΠΙΤΟΠΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ ΣΕ ΛΙΜΝΑΖΟΝΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΣΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ.
Οι αγωγοί των αποβλήτων σε άμεση επαφή με του λουόμενους

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 679 / ΑΘΗΝΑ, 24-02-2023

Το ΠΑΚΟΕ μετά την καταγγελία είκοσι (20) κατοίκων της περιοχής, προχώρησε, όπως προαναφέρεται, σε επιτόπια έρευνα. Τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής αποτυπώνονται στους παρακάτω πίνακες, τα οποία θα αποσταλούν στην Περιφέρεια, στο Δήμο και στον Εισαγγελέα.

Επιστημονικό συνεργείο του ΠΑ.Κ.Ο.Ε μετράει και παίρνει δείγματα

-πίνακες αποτελεσμάτων οργανοληπτικών παραμέτρων

-χάρτης δειγματοληψίας

χαρτης
χαρτης

-Συμπεράσματα από τους προαναφερόμενους πίνακες:

  1. Για τον πίνακα των επιτόπιων οργανοληπτικών μετρήσεων, διαπιστώνεται στα 10 σημεία μετρήσεων, ΟΛΕΣ οι παράμετροι που μετρήθηκαν βρέθηκαν πολλές φορές πάνω από τα όρια.
  2. Για τον πίνακα που αναφέρονται οι μικροβιολογικές παράμετροι, οι τιμές είναι αυξημένες, ιδιαίτερα στους εντερόκκοκους που είναι ο επικινδυνέστερος δείκτης.
  3. Για τους πίνακες που αναφέρονται στις χημικές παραμέτρους, συγκεκριμένα η παράμετρος που αναφέρεται στο COD (χημικά καταναλισκώμενο οξυγόνο) οι 5 μετρήσεις βρέθηκαν πάνω από το ανώτατο όριο των 125 mgo/lt, στο εξασθενές χρώμιο βρέθηκαν στα όρια 2 μετρήσεις, στα θειικά όλες οι τιμές ήταν πάνω από το όριο, στα φωσφορικά οι τιμές, με εξαίρεση δύο τιμές, οι υπόλοιπες βρέθηκαν πάνω από τα όρια.
Τα απόβλητα της Βάρης στο μεγαλείο τους

Γενικά συμπεραίνουμε ότι υπάρχει τεράστιο πρόβλημα στη δημόσια υγεία, ιδιαίτερα στους λουόμενους, 500 μέτρα αριστερά και δεξιά της παραλίας.

Η Περιφέρεια και ο Δήμος άμεσα να σκύψουν να λύσουν το πρόβλημα και να σταματήσει  ο ένας να ρίχνει το «μπαλάκι» στον άλλο.

Από τη γραμματεία του ΠΑΚΟΕ

Leave a Reply