ΝΑΥΠΛΙΟ-ΑΡΓΟΣ : Ο ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΚΚΡΕΕΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

  • Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ
  • ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΠΟΛΥ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 680 / ΑΘΗΝΑ, 28-02-2023

Το ΠΑΚΟΕ κάθε χρόνο πραγματοποιεί, έρευνες σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, προσφέροντας  ΔΩΡΕΑΝ την αντικειμενική ενημέρωση στους πολίτες που αναφέρεται στην ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης καθώς και των θαλασσινών νερών.

          Όπως και τα προηγούμενα χρόνια, το επιστημονικό συνεργείο του ΠΑΚΟΕ, επισκέφθηκε, μετά από καταγγελίες  μελών του, το Άργος και το Ναύπλιο στις 20/2/2023, παίρνοντας δείγματα ποσίμου νερού και αποβλήτων κοντά στο βιολογικό καθαρισμό.

Τα φετινά αποτελέσματα των μετρήσεων – αναλύσεων νερού ανθρώπινης κατανάλωσης που πραγματοποιηθήκαν στα πιστοποιημένα εργαστήρια του ΠΑΚΟΕ που παρουσιάζονται στους παρακάτω πίνακες, δείχνουν την ύπαρξη μόλυνσης του νερού βρύσης σε δυο περιπτώσεις από τα 11 συνολικά δείγματα του Ναύπλιου, αυτού στην οδό Αντρέα Συγγρού και  οδό Σταϊκοπούλου. Στο Ναύπλιο επίσης σε δυο δείγματα νερού διαπιστώθηκε η παρουσία, αν και σε πολύ μικρή ποσότητα, του εξασθενές  χρωμίου (βλέπε πίνακα). Γενικά το νερό του Ναυπλίου και του Άργους χαρακτηρίζεται ως «Σκληρό νερό» με αγωγιμότητα που κυμαίνεται  πάνω από 700 μS/cm. 

Στα απόβλητα του υπολειτουργούντος κοινού βιολογικού καθαρισμού Άργους – Ναυπλίου, το 45,5% των δειγμάτων είχαν υπερβολική ποσότητα του Κολοβακτηριδίου  E. coli. Ενώ, οι τιμές των  Εντερόκοκκων  βρέθηκαν σε πολύ υψηλά επίπεδα. Το 72,7% των δειγμάτων είχαν υπερβεί το απαιτούμενο νομοθετικό όριο  2 και 3 φορές.

Επίσης βρέθηκαν σε αρκετά δείγματα τιμές άνω των ανώτατων επιτρέπων ορίων  του εξασθενές χρωμίου  και των θειικών ιόντων.

Τα προαναφερόμενα στοιχεία θα αποσταλούν στους Δημάρχους και στην συνέχεια θα κατατεθούν και στην Περιφέρεια.

1 . Πίνακας θέσεων δειγματοληψίας και Αποτελεσμάτων Μικροβιολογικών Αναλύσεων σε Επιφανειακά νερά,  κοντά στο Βιολογικό καθαρισμό Αργολίδας  στις  20 / 02 / 2023.

2. Πίνακας θέσεων δειγματοληψίας και Αποτελεσμάτων Χημικών  Αναλύσεων σε Επιφανειακά νερά,  κοντά στο Βιολογικό καθαρισμό Αργολίδας  στις  20 / 02 / 2023.

* LO – τιμές κάτω από το όριο ανίχνευσης οργάνου 

Σύμφωνα  με  την  Οδηγία 2008/105/ΕΚ  σχετικά  με  πρότυπα  ποιότητας  περιβάλλοντος  στον  τομέα  της  πολιτικής  των  υδάτων,  η  συγκέντρωση  νιτρικών  πρέπει να είναι μικρότερη από  7mg/l. 

*Σύμφωνα με την Οδηγία 75/440/ΕΟΚ, η  συγκέντρωση  Νιτρικών  πρέπει  να  είναι  μικρότερη  από  50mg/l  σε  περιπτώσεις  ιδιαιτέρων κλιματολογικών συνθηκών, με ενδεικτική τιμή τα 25mg/l

**Αριθμ. 20488  Αρ. Φύλλου 749 31 Μαΐου 2010 Καθορισμός Ποιοτικών Περιβαλλοντικών Προτύπων στον ποταμό Ασωπό και Οριακών Τιμών Εκπομπών υγρών βιομηχανικών αποβλήτων στη λεκάνη απορροής του Ασωπού. η συγκέντρωση   των Νιτρικών  ορίζετε σε 3,5 – 6 mgNO3−N /l

*  Σύμφωνα  με  την  Οδηγία 91/271/ΕΟΚ  για  την  επεξεργασία  των  αστικών  λυμάτων, η συγκέντρωση του Ολικού Φωσφόρου

 πρέπει να είναι μικρότερη από  2,0mg/l. 

*Σύμφωνα  με  την  Οδηγία 2008/105/ΕΚ  σχετικά  με  πρότυπα  ποιότητας  περιβάλλοντος  στον  τομέα  της  πολιτικής  των  υδάτων,  η  συγκέντρωση  ολικού  Φωσφόρου  πρέπει  να  είναι  μικρότερη  από 1mg/l

*Σύμφωνα  με  την  Οδηγία  75/440/ΕΟΚ,  η  συγκέντρωση  φωσφορικών  πρέπει  να  είναι  μικρότερη  από 0,4  (ύδατα Α1) και 0,7 mg/l (ύδατα Α2 και Α3). 

** ΚΥΑ Αρ. οικ. 46399/1352. Αρ. φ 438. 3-07-1986: απαιτούμενη ποιότητα των επιφανειακών νερών που προορίζονται για «πόσιμα» «κολύμβηση» «διαβίωση ψαριών» «καλλιέργεια και αλιεία», η συγκέντρωση των  Φωσφόρικών πρέπει να είναι από 0,4 έως 0,7 Ρ2Ο5mg/l, και των Νιτρικών  25 – 50  mgNO3−N/l

** ΚΥΑ  Αριθμ. οικ. 100079 Αρ. Φύλλου 135. 22 – 01 – 2015. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 20488/2010 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός Ποιοτικών Περιβαλλοντικών Προτύπων στον ποταμό Ασωπό και Οριακών Τιμών Εκπομπών υγρών βιομηχανικών αποβλήτων στη λεκάνη απορροής του Ασωπού (Β΄ 749)» και συναφείς διατάξεις. Στο Πίνακας 6: Οριακές Τιμές Εκπομπών λοιπών φυσικοχημικών παραμέτρων, αναφέρετε η συγκέντρωση του Ολικού Φωσφόρου 5 mg/l, Νιτρικών  11 mgNO3−N/l.

3. Πίνακας θέσεων δειγματοληψίας και Αποτελεσμάτων μετρήσεων οργανοληπτικών  παραμέτρων σε Επιφανειακά νερά,  κοντά στο Βιολογικό καθαρισμό Αργολίδας  στις  20 / 02 / 2023.

*  ΤαΕπιτρεπόμενα όρια δεν ισχύουν για τα δείγματα    10, 11 που είναι οι φυσικές τιμές για το νερό της θάλασσας.   

Παραθέτουμε το κείμενο της δημοσιογραφικής έρευνας που πραγματοποίησε συνεργείο του ΠΑΚΟΕ.

Πριν από ακριβώς δυο χρόνο η επιστημονική ομάδα του ΠΑΚΟΕ πραγματοποίησε ένα οδοιπορικό στο Αργος και το Ναύπλιο. Στις δύο μεγάλες και ιστορικές πόλεις της περιφερειακής ενότητας Αργολίδας το συνεργείο διαπίστωσε ύστερα από ενδελεχή έρευνα σωρεία προβλημάτων τόσο ως προς την ύδρευση όσο και στη διαχείριση των αποβλήτων από τη μονάδα του βιολογικού καθαρισμού.

Το 2022 ακριβώς ένα χρόνο αργότερα το ΠΑΚΟΕ έκανε το ίδιο οδοιπορικό, για να διαπιστώσει ότι τα προβλήματα χρονίζουν και κρύβονται κάτω από το χαλί όταν γίνονται πομπώδης και πολυδιαφημιζόμενες εξαγγελίες για τη τουριστική ανάπτυξη της περιοχής. Που συμφωνά με τις πρόσφατες εξαγγελίες του Υπουργού Τουρισμού Βασίλη Κικίλια η στόχευση ως προς την ποιότητα των τουριστών αφορά υψηλά βαλάντια. Γίνονται λοιπόν επενδύσεις με ζητούμενο τη προσέλκυση των οικονομικά εύρωστων τάξεων στο  δαπανήσουν τα χρήματα τους. Παράλληλα την ίδια στιγμή ο βιολογικός καθαρισμός που αφορά το Αργος το Ναύπλιο και την ευρύτερη περιοχή στην καλύτερη περίπτωση υπό-υπολειτουργεί αφήνοντας να διαχυθούν τόνοι από τα λύματα των χυμοποιείων της περιοχές στη θάλασσα, απέναντι από τα τουριστικά θέρετρα.

Επίσης στη παραλία της Νέας Κίου οι βιομηχανικές μονάδες που επεξεργάζονται τον πυρήνα της ελιάς παράγοντας πυρηνέλαιο αποβάλουν τα λύματα τους στη θάλασσα με τον αγωγό – όπως διαπιστώσαμε ιδίοις όμμασι – με τη διακριτικότητα κατσαρίδας πάνω σε λευκό χαλί να βρίσκεται σε απόλυτα εμφανές σημείο χύνοντας παχύρευστη ακάθαρτη και βλαβερή για το περιβάλλον ύλη στη θάλασσα.

Δυστυχώς από τη πολύχρονη εμπειρία του ΠΑΚΟΕ διαπιστώνουμε ότι τέτοιοι τύπου αντιφάσεις είναι συνηθισμένες στην ελληνική πραγματικότητα.

Τώρα ας μεταφέρουμε, το μέγεθος της αντίφασης παραθέτοντας πληροφορίες σε σχέση με την παραπάνω εικόνα στη περίπτωση του Ναυπλίου.

Στα τέλη της προ-προηγούμενης χρονιάς πραγματοποιήθηκε η παραχώρηση της χρήσης και εκμετάλλευσης της χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης του τουριστικού λιμένα-μαρίνας Ναυπλίου, από το υπουργείο Τουρισμού στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο. Ο Υπουργός Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας τόνισε «θα αναβαθμίσει το τουριστικό προϊόν της πόλης, θα προσελκύσει νέους επισκέπτες στην ευρύτερη περιοχή, αλλά και θα δημιουργήσει πολλές νέες θέσεις εργασίας». Από τη πλευρά του ο Δήμαρχος Ναυπλιέων Δημήτρης Κωστούρος είπε « Προχωράμε γοργά και για την κατασκευή της μαρίνας του Ναυπλίου, πρόκειται για ένα μεγάλο αναπτυξιακό έργο και το έχει ανάγκη ο τόπος μας καθώς θα αλλάξει την περιοχή. Η μαρίνα του Ναυπλίου θα δώσει ταυτότητα στο τουριστικό προϊόν της Αργολίδας, θα προσελκύει σε όλη τη διάρκεια του χρόνου τουρισμό μέσης και ανώτερης εισοδηματικής τάξης.  Τα οφέλη, είτε άμεσα είτε έμμεσα θα είναι μεγάλα». Επίσης σύμφωνα με τον ίδιο «δεν υπάρχει αντίστοιχο έργο, το οποίο να συγκεντρώνει τόσα πολλά πλεονεκτήματα για τον τουρισμό της περιοχής όσο το συγκεκριμένο έργο που λόγω και της επιθυμίας του ίδιου του πρωθυπουργού θα προχωρήσει τάχιστα. »

Το έργο θα δώσει άλλη πνοή στη περιοχή είπε ο Βασίλης Κικίλιας, όμως δεν υπάρχει… αναπνοή. Λίγα χιλιόμετρα από το σημείο που έγινε η συνέντευξη τύπου υπάρχουν οι εγκαταστάσεις του βιολογικού καθαρισμού που εξυπηρετούν τόσο το Ναύπλιο όσο και το Αργος ο οποίος, όπως προείπαμε, δεν λειτουργεί όπως θα έπρεπε. Τα λύματα από τα μεγάλα εργοστάσια χυμοποίησης φρούτων πέφτουν στη θάλασσα αλλάζοντας το χρώμα της ενώ η δυσοσμία δημιουργεί μία αποπνικτική ατμόσφαιρα και πιστέψτε μας περάσαμε μια «φρίκη» μέχρι να συλλέξουμε τα απαιτούμενα δείγματα. Επίσης στη παραλιακή οδό Νέας Κίου οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις που παράγουν πυρηνέλαιο αφήνουν τα λύματα τους να ταξιδέψουν με τα κύματα στον αργολικό κόλπο με τη μυρωδιά του ταγγισμένου λαδιού να δημιουργεί ανακατωσούρα στο στομάχι. Σημειώνουμε ότι η περιοχή που βρίσκεται ακριβώς μπροστά από τα εργοστάσια είναι κηρυγμένος υδροβιότοπος αλλά δεν υπάρχει η παραμικρή ένδειξη μέσω κάποιας πινακίδας που να το κοινοποιεί στους διερχόμενους.

Ανάμεσα σε αυτές τις δύο προβληματικές περιοχές βρίσκεται το Ναύπλιο που σαν να ανήκει σε άλλο πλανήτη και δεν επηρεάζεται από το άρρωστο περιβάλλον οι κρατικοί λειτουργοί βάζουν σαν προτεραιότητα τη Μαρίνα και όχι την περιβαντολογική του «τακτοποίηση».

Αίολα και παιδαριώδη επιχειρήματα, ασυνάρτητες δικαιολογίες για τα αδικαιολόγητα συνθέτουν ένα γαϊτανάκι όπου εμπλεκόμενοί φορείς και κρατικοί λειτουργοί επιρρίπτουν ευθύνες ο ένας στον άλλον αφήνοντας να χρονίζει μία κατάσταση που έχει ξεπεράσει τις αντοχές της φύσης και χτυπά καμπανάκι στη συνολική υγεία των κατοίκων. Κατά τα άλλα γίνονται φιέστες για την τουριστική ανάπτυξη χωρίς να υπάρχει η στοιχειώδη μέριμνα για το περιβάλλον σε μία προβεβλημένη περιοχή μίας χώρας που ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Ας συνεχίσουμε ειδικά για το οδοιπορικό του ΠΑΚΟΕ στο οποίο το επιστημονικό προσωπικό του μη κερδοσκοπικού οργανισμού πραγματοποίησε την 1 Φεβρουαρίου του 2022  σε στοχευμένα σημεία στο Αργος και το Ναύπλιο.

Παράλληλα έθεσε τις παρακάτω ερωτήσεις σε 40 δημότες των δύο περιοχών

  • Το νερό που πίνετε και χρησιμοποιείτε για την υγιεινή σας πιστεύεται ότι είναι καθαρό;
  • Εάν έχετε διαπιστώσει ότι το νερό δεν είναι καθαρό έχετε προχωρήσει ή θα έχετε προχωρήσει σε καταγγελία στον Δήμο;
  • Γνωρίζετε ότι η λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού της περιοχής σας εξαιτίας της υπερσυγκέντρωσης αποβλήτων των εργοστασίων παραγωγής χυμών και άλλων προϊόντων δημιουργεί προβλήματα;

Στην έρευνα που πραγματοποιήθηκε απάντησαν: στο Αργος 22 πολίτες και στο Ναύπλιο 28 κάθε ηλικίας και φύλου. Οι ερωτηθέντες κατά πλειονότητα κατοικούν στο κέντρο των δύο πόλεων. Σημειώνουμε ότι ο Δήμος Ναυπλιέων, υδρεύεται από την ίδια πηγή με τον Δήμο Άργους.

Στην πρώτη ερώτηση (Το νερό που πίνετε και χρησιμοποιείτε για την υγιεινή σας πιστεύεται ότι είναι καθαρό;) οι απαντήσεις στο Ναύπλιο ήταν σε  απόλυτο ποσοστό «όχι». Κανείς από τους κάτοικους δεν πίνει νερό του δικτύου, αλλά εμφιαλωμένο. Δύο πολίτες από το σύνολο των ερωτηθέντων απάντησαν ότι έχουν εγκαταστήσει στο σπίτι τους φίλτρο νερού. «Το νερό αν και μας έχεις διαβεβαιώσει ο Δήμος ότι είναι κατάλληλο προς πόση, εγώ δεν έχω εμπιστοσύνη να το δώσω στα παιδιά μου» μας είπε χαρακτηριστικά ένας 49 χρονος ιδιωτικός υπάλληλος. «Δεν έχω εμπιστοσύνη στο νερό του δικτύου. Ο Δήμος πρόσφατα, τον Σεπτέμβριο, το είχε κρίνει μη πόσιμο. Ένα μήνα αργότερα αν θυμάμαι σωστά είπαν πως είναι εντάξει. Όπως και να έχει δεν το διακινδυνεύω να πιώ εγώ και η οικογένεια μου» απάντησε γυναίκα εργαζόμενη 39 χρονών. «Για τη λάτρα του σπιτιού καλό είναι! Μέχρι εκεί» τόνισε 45χρονη γυναίκα που εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα. «Φυσικά και δεν πίνω το νερό του δικτύου. Ξέρω ότι είναι κατάλληλο αλλά δεν αντέχω τη μυρωδιά του» είπε 26χρονή σπουδάστρια με καταγωγή από την Αθήνα και κατοικεί μόνιμα τα τελευταία δύο χρόνια στο Ναύπλιο.

Αντίστοιχου κλίματος ήταν και οι απαντήσεις που μας έδωσαν οι πολίτες του Άργους οι οποίοι σε μεγάλο ποσοστό εξέφρασαν την ανησυχία τους ότι τα φυτοφάρμακα που χρησιμοποιούν οι καλλιεργητές διεισδύουν στον υδροφόρο ορίζοντα (Δεκαεπτά από τους 23 ερωτηθέντες απάντησαν είχαν την παραπάνω έγνοια). «Η δημαρχία μας λέει ότι είναι το νερό πόσιμό, εμείς όμως και πολλοί άλλοι δεν το διακινδυνεύουμε» τόνισε χαρακτηριστικά ένας 70χρονος. Ένας 50χρονος είπε με βεβαιότητα «το νερό περνάει από την Τρίπολη εκεί τα φυτοφάρμακα εισέρχονται στο νερό». Επίσης ακούσαμε από ένα 40χρονό ότι το νερό είναι υφάλμυρο επειδή στη πηγή «έχει διεισδύσει η θάλασσα, το καλοκαίρι που μας πέρασε ήταν περισσότερο αισθητό»

Στην έρευνα μας διαπιστώσαμε επίσης πως τα καταστήματα που σερβίρουν καφέ ή αφεψήματα και στις δύο πόλεις έχουν εγκαταστήσει ισχυρά φίλτρα νερού: «Ως επιχείρηση κάνουμε αυτό το αναγκαίο έξοδο τόσο προς όφελος του πελάτη, να του παρέχουμε δηλαδή καθαρότερο νερό όσο και για τις μηχανές που χρησιμοποιούμε να μην έχουμε βλάβες από τα άλατα του νερού» μας είπε καταστηματάρχης που διατηρεί καφέ στη πόλη του Άργους. Στο Ναύπλιο, υπάλληλος που εργάζεται σε κεντρικό καφέ της κεντρικής πλατείας συντάγματος μας είπε ότι η παροχή νερού στις μηχανές γίνεται με φίλτρο, ενώ όταν οι πελάτες ζητούν νερό σε ποτήρι τους αποτρέπει. Όταν μάλιστα κάποιοι πελάτες είναι επίμονοι αμέσως μετά τη δοκιμή αλλάζουν γνώμη.  Ένας υδραυλικός που δραστηριοποιείται στο Ναύπλιο και το Αργος μας είπε με αφορμή την ερώτηση ότι «δεν ξέρω τι λένε οι μετρήσεις αλλά από την εμπειρία μου η σκληρότητα του νερού στο Ναύπλιο και το Άργος πρέπει να είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό. Από τη δουλεία μου μπορώ να πω ότι στους ηλιακούς θερμοσίφωνες της περιοχής υπάρχει πρόβλημα από τα συσσωρευμένα άλατα τα οποία δημιουργούν μία στιβαρή μάζα. Για να καταλάβετε βάζω τρυπάνι για να σπάσουν. Αλλά ακόμα και αυτό <ανάβει>».

«Εάν έχετε διαπιστώσει ότι το νερό δεν είναι καθαρό έχετε προχωρήσει ή θα έχετε προχωρήσει σε καταγγελία στον Δήμο;” παρά το ότι την τελευταία δεκαετία τόσο στο Αργος όσο και στο Ναύπλιο οι επίσημες μετρήσεις της ποιότητας του νερού που γίνονται ύστερα από παραγγελία του Δήμου και έχουν δείξει σε αρκετές περιπτώσεις – με πιο πρόσφατη τον Σεπτέμβριο- ότι το νερό δεν είναι κατάλληλο, δεν υπήρξε κανένας πολίτης που να απάντησε ότι έχει προβεί σε καταγγελία αλλά ούτε να το έχει σκεφτεί! Και γίνεται ακόμα χειρότερο όταν στο σύνολο τους οι ερωτηθέντες απάντησαν πως δεν γνωρίζουν κάποιον που να έχει καταγγείλει τον Δήμο για την ποιότητα του νερού. Εδώ φαίνεται σε όλο της το μεγαλείο η άγνοια και ωχαδερφισμός που δυστυχώς έχει στοιχειώσει τον Έλληνα.

Στην τρίτη ερώτηση αν «γνωρίζετε ότι η λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού της περιοχής σας εξαιτίας της υπερσυγκέντρωσης αποβλήτων των εργοστασίων παραγωγής χυμών και άλλων προϊόντων δημιουργεί προβλήματα;» οι κάτοικοι του Άργους είχαν άγνοια. Ένας μόνο Αργίτης μας απάντησε ότι γνωρίζει ορισμένα πράγματα για την κατάσταση του βιολογικού, αλλά σε γενικές γραμμές οι απαντήσεις έδιναν την αίσθηση ότι ήταν τους γινόταν μία ερώτηση για κάτι που δεν τους αφορά άμεσα.

Στο Ναύπλιο οι απαντήσεις ήταν οι περισσότερες καταφατικές. Ειδικότερα 19 είχαν ενημέρωση η οποία προερχόταν από προσωπικές τους βιωματικές εμπειρίες από δημοσιεύματα αλλά και από πληροφορίες που είχαν ακούσει από κάποιον φίλο ή γνωστό.

Σήμερα, μετά από πάλη ένα χρόνο,  οι κάτοικοι πλέον δεν είναι πρόθυμοι να συζητούν τα ίδια και τα ίδια, απλώς ο καθένας βρίσκει την λύση μόνος του, είτε εξασφαλίζει το νερό του αγοράζοντας  ατέλειωτα εμφιαλωμένα  μπουκάλια, είτε βρίσκοντας  φυσικές πηγές (υπάρχουν στην περιοχή, όπως μας είπαν). Ως τόσο ούτε ένας κάτοικος δεν συμφωνεί να καταναλώνει για πόση το νερό της βρύσης.    

Το επιστημονικό συνεργείο του ΠΑΚΟΕ και φέτος βρέθηκε στις εγκαταστάσεις του βιολογικού καθαρισμού που εξυπηρετεί τα λύματα που προέρχονται από τους Δήμους Ναυπλίου και Άργους. Αν και δεν πήραμε δείγματα – επειδή δεν μας δόθηκε η άδεια παρότι το ζητήσαμε- διαπιστώσαμε με τις αισθήσεις της όραση και της όσφρησης ότι κάτι δεν καλά. Η βαριά μυρωδιά της σήψης και η εικόνα της θάλασσας κοντά στις ακτές – χωρίς διαύγεια και με ένα ακαθόριστο χρώμα στους τόνους του κίτρινου είναι η πρώτη απόδειξη πως κάτι δεν πάει καλά αντιληπτή στον οποιοδήποτε.

Δεν είναι λοιπόν κρυφό, αλλά προφανές ότι τα λύματα που προέρχονται από τα τρία μεγάλα εργοστάσια κατεργασίας φρούτων (Κ. ΔΕΔΕΣ ΑΣΠΙΣ , ΒΙΤΟΜ ΑΒΕΕ Χριστοδούλου, Αργος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΥΜΩΝ, Alberta S. A.) που βρίσκονται στη περιοχή καταλήγουν στον εν λόγω βιολογικό καθαρισμό που διαχειρίζεται ο Δήμος Άργους. Όμως αδυνατεί να διαχειριστεί τέτοια ποσότητα και τα απομεινάρια των φρούτων καταλήγουν στη θάλασσα. «Έχουμε δει πολλές φορές τη θάλασσα σε αρκετές παραλίες να έχει χρώμα πορτοκαλί» μας είπε ένας 60 χρονός κάτοικος της ευρύτερης περιοχής του Ναυπλίου. «Το κύμα αφήνει στις παραλίες με άμμο ή ψιλό χαλίκι μία πορτοκαλί κρούστα. Επίσης σε σημεία που υπάρχουν πέτρες έχουν μία γλιστερή στην υφή στρώση. Είμαι πεπεισμένος ότι προέρχεται από τα απόβλητα των εργοστασίων» ανέφερε 50χρονός ελεύθερος επαγγελματίας που ζει στο Ναύπλιο. «Το πρόβλημα με τα λύματα των εργοστασίων είναι ότι τα κατάλοιπα περιέχουν και τα διάφορα χημικά που χρησιμοποιούνται για την κατεργασία των φρούτων» είπε με εμφανή αγανάκτηση ένας 43χρονός εργαζόμενος στη γύρω περιοχή.

Ο Βιολογικός καθαρισμός είναι κοινός για τους δύο δήμους, ανήκει σε επίπεδο διαχείρισης στον Δήμο Άργους Μυκηνών δηλαδή στην ΔΕΥΑΡΜ και συμμετέχει στην οικονομικό σκέλος των δαπανών η αντίστοιχη επιχείρηση του Δήμου Ναυπλίου ΔΕΥΑΝ. Σημειώνουμε ότι πρόσφατα εκδόθηκε διαταγή πληρωμής από τον Δήμο Άργους σε βάρος του Δήμου Ναυπλίου (ΔΕΥΑ) για 1. 091. 000,00 €. Ο δήμαρχος Ναυπλιέων δεν αρνείται ότι υπάρχει χρέος, ωστόσο αυτό θα αποπληρωθεί «όταν τεκμηριωθούν ακριβώς τα ποσά», όπως επισημαίνει σε δήλωσή του για το θέμα.

 Ο συγκεκριμένος Βιολογικός έχει κατασκευάσει ως τριτοβάθμιος δηλαδή μετά από την επεξεργασία των λυμάτων έπρεπε το νερό να επιστρέφει και να επαναχρησιμοποιείται. Οι δημότες πληρώνουν μέσω του λογαριασμού νερού τη χρήση του βιολογικού καθαρισμού που όχι μόνο δεν λειτουργεί αλλά και να ρυπαίνει το περιβάλλον.

Μιλήσαμε με τον Μπάμπη Αντωνιάδη μόνιμο κάτοικο Ναυπλίου που δραστηριοποιείται με περιβαντολογικά ζητήματα στη περιοχή και μας είπε σχετικά πρέπει να πιεστούν οι Δήμοι του Ναυπλίου και του Άργους ώστε να δείξουν μεγαλύτερη ευαισθησία το θέμα της Ρύπανσης του Αργολικού κόλπου από την λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού. Η κατάσταση αυτή δεν είναι σημερινή. Έχουμε φτάσει τώρα στο μεγαλύτερο βαθμό επειδή τα χυμοποιεια έχουν υπερεντατική λειτουργία λόγω της συγκομιδής έτσι έχουμε σε μεγαλύτερο βαθμό το θέμα της ρύπανσης. Ο αργολικός κόλπος βγάζει… πορτοκαλάδα. Και δεν αφορά μόνο ένα σημείο, επειδή το φράγμα που έχει βάλει το λιμενικό ταμείο δεν μπορεί να συγκρατήσει τα λύματα. Το ρεύμα της πορτοκαλάδας φτάνει μέχρι και την περιοχή της Καραθώνας. Διαπιστώνουμε από την ανεύθυνη στάση και των δύο δήμων πως αντιμετωπίζουν το βιολογικό. Οι ανακοινώσεις τους αφορούν χρήματα που χρωστάει ο ένας στον άλλον δήμο. Όσο για την ουσία και τη λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού δεν αναφέρουν λέξη. Ο βιολογικός καθαρισμός είναι ένα από τα μεγαλύτερα έργα υποδομής που βρίσκονται στο Νομό Αργολίδας. Καλύπτει το Ναύπλιο και το Αργος. Τον διαχειρίζεται ο Δήμος του Άργους μέσα από τη δημοτική του επιχείρηση. Η επιχείρηση είναι οικονομικά χρεωμένη αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να υπολειτουργεί ένα βασικό έργο υποδομής. Κανονικά σήμερα θα έπρεπε να κουβεντιάζουμε με νέους τρόπους καθαρισμού όπως για παράδειγμα για τα βαρέα μέταλλα. Αλλά δυστυχώς συμβαίνει αυτό που συνέβαινε πολλά χρόνια πίσω. Να ρίχνονται ανεξέλεγκτα τα λύματα όπως τη δεκαετία του 1980. Ο βιολογικός είχε στοιχίσει στους έλληνες πολίτες 2 δισεκατομμύρια δραχμές. Ακόμα και ο αγωγός που είχε ξεκινήσει με μία μελέτη να αποβάλει τα κατεργασμένα λύματα σε 2,5 χιλιόμετρα τελικά έχει φτάσει στα 60 μέτρα από την ακτή και είναι παντού διάτρητος και τα λύματα καταλήγουν κοντά στις ακτές. Είχε ακουστεί παλαιότερα ότι θα μπορούσε με τα κατεργασμένα λύματα να ποτιστούν τα πάρκα και οι πλατείες του Δήμου.

Σε σχετικές ερωτήσεις για τον Βιολογικό καθαρισμό ο ένας δήμαρχος απαντά στον άλλο με υποτιμητικό τρόπο τόσο προς τους δημότες όσο και για το επίπεδο του διαλόγου. Είμαστε σε ένα νομό που πίνουμε από τις ίδιες πηγές, χειριζόμαστε τα ίδια σκουπίδια και χειριζόμαστε μαζί τα απόβλητα. Όμως δεν υπάρχει καμία συνεργασία. Να δουλεύει με μόνιμους υπαλλήλους και όχι με εργολάβους ο βιολογικός καθαρισμός. Πχ ο βιολογικός είναι κλειστός τα Σ/Κ σκεφτείτε τι θα συμβεί αν ένα βυτίο με λύματα βόθρου θέλει να αδειάσει, που θα πάει;

Όταν ένα χυμοποιείο ρίχνει μέσα στις εγκαταστάσεις τα λύματα του σκοτώνονται όλοι οι απαραίτητοι μικροοργανισμοί. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα αυτή τη βρωμερή μυρωδιά που καλύπτει ανάλογα τη φορά του αέρα περιοχές της πόλης, τα τελευταία χρόνια έχει κάνει την εμφάνιση του ένα φύκι που όταν το ακουμπήσεις γίνεσαι κόκκινος. Μεγαλύτερο πρόβλημα είναι και η διαχείριση του νερού που έρχεται στο Ναύπλιο από την Λέρνα.

Δεν υπάρχει σωστός κανόνας λειτουργίας του νερού. Δεν γίνεται υποπίεση δεν έχει σταθερή σύσταση και γεύση. Είναι κομμάτι λειτουργίας του δικτύου από τη Λέρνα διακινείται με μεταλλικούς σωλήνες.

Έχουν γίνει μελέτες που φαίνεται πως το 50 τις εκατό του νερού που φεύγει από τη πηγή χάνεται. Γίνεται επίσης τρομερή κατανάλωση ρεύματος όπως και μεγάλη κλοπή στο δίκτυο. Κάποιοι δεν πληρώνουν, χρωστάει η εταιρεία ύδρευσης εκατομμύρια ευρώ, ένα ποσό υπέρογκο αν υπολογίσει κανείς ότι το νερό που διακινεί είναι δωρεάν και τα μόνα της κόστη είναι η λειτουργική επάρκεια του δικτύου.

Κάθε χρόνο τέτοια εποχή, με τη συγκομιδή και επεξεργασία της ελιάς, το πρόβλημα με το σύννεφο καπνού και την έντονη δυσοσμία, ταλαιπωρεί την πόλη του Ναυπλίου, χωρίς να δίνεται λύση.

Κατά καιρούς, το θέμα έχει απασχολήσει το Δημοτικό Συμβούλιο, την Περιφέρεια και τις αρμόδιες υπηρεσίες, χωρίς όμως να βρίσκεται λύση.

Οι επιχειρηματίες που έχουν τις εν λόγω μονάδες, εξ όσων γνωρίζουμε, έχουν υποβάλλει φάκελο μετεγκατάστασης σε άλλη, ερημική σχεδόν, περιοχή, λίγα χιλιόμετρα από το Ναύπλιο, όμως για λόγους γραφειοκρατικούς, όπως λέγεται, αυτό δεν έχει προχωρήσει.

Ειδικότερα για το νερό τον Σεπτέμβριο σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο διευθυντής της ΔΕΥΑ Ναυπλίου Χρήστος Μαστορίκος, η δημοτική επιχείρηση συνέστησε στους πολίτες του Ναυπλίου να μη χρησιμοποιούν το νερό προς πόση, διότι είναι ανεβασμένα τα χλωριόντα, κι αυτό, όπως είπε, συμβαίνει γιατί έχει ”κατέβει” η στάθμη των πηγών της Λέρνης (από όπου υδροδοτείται τόσο το Ναύπλιο όσο και το Αργος), με αποτέλεσμα να εισχωρεί η θάλασσα στις πηγές. Όσον αφορά την πόλη του Άργους, το νερό ήταν ακατάλληλο εξαιτίας επίσης της αύξησης των χλωριόντων, αλλά και λόγω νιτρικών που προέρχονται από γεωτρήσεις τις οποίες ενεργοποίησε η ΔΕΥΑ Αργους για να αντιμετωπίσει την έλλειψη νερού, σύμφωνα με τον διευθυντή της επιχείρησης Γιάννη Καχριμάνη.

Τα τοπικά μέσα έγραφαν με τίτλο: «Αυτή είναι η ποιότητα νερού που φτάνει στις βρύσες του Ναυπλίου – Ερωτήματα για το Άργος» πως οι τελευταίες μετρήσεις για την ποιότητα του νερού του Ναυπλίου έρχονται στη δημοσιότητα, όχι από τη ΔΕΥΑΝ, αλλά από τον δημοτικό σύμβουλο του δήμου Άργους- Μυκηνών, Πέτρο Θωμόπουλο. Στο έγγραφο που δημοσιεύτηκε σημειώνεται φαίνεται καθαρά ότι σε όλο το δίκτυο υδροδότησης υπάρχει μεγάλη υπέρβαση χλωριούχων.

Στην εφημερίδα «Αναγνώστης Πελοποννήσου» σχετικά με το θέμα υπογραμμίστηκε «η συνεχόμενη μεγάλη ανομβρία που είχε σημειωθεί το προηγούμενο διάστημα είναι η αιτία που δημιούργησε το σοβαρό αυτό πρόβλημα, με τις πηγές της Λέρνας να στερεύουν και τη θάλασσα να έχει εισχωρήσει στο χώρο που βρίσκεται το αντλιοστάσιο και πλέον το νερό που φτάνει στο Ναύπλιο από το δίκτυο να έχει αυξημένα χλωριούχα τα οποία παραμένουν υψηλά, «πάνω από τα όρια που καθορίζονται από τη νομοθεσία για το πόσιμο νερό. (Το όριο είναι 250 και αυτή τη στιγμή οι μετρήσεις δείχνουν 400)». Επίσης σύμφωνα με το δημοσίευμα το ερώτημα του δημοτικού συμβούλου Ναυπλίου Βαγγέλη Λαμπρόπουλου αν συμπληρώνεται ήδη το νερό της Λέρνης με νερό Αναβάλου από τον Ιούλιο, χωρίς να έχουν ενημερωθεί οι καταναλωτές έμεινε αναπάντητο.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Άργους Μυκηνών Πέτρος Θωμόπουλος σε ανακοίνωση του υπογράμμισε  «Μετά τις τελευταίες εξελίξεις με την ακαταλληλότητα του νερού του Δήμου Ναυπλιέων, ο οποίος υδρεύεται από την ίδια πηγή με τον Δήμο Άργους, δημιουργείται εύλογα η απορία για το κατά πόσο το νερό που υδρεύει τον Δήμο Άργους – Μυκηνών είναι κατάλληλο. Εφόσον η ακαταλληλότητα έχει σχέση με την ύπαρξη χλωριούχων ιόντων που υποδηλώνουν υφαλμύρωση της πηγής θα πρέπει η Δημοτική Αρχή και η Δ. Ε. Υ. Α. ΑΡ. Μ να μας ενημερώσει για την καταλληλότητα του νερού που πίνουν οι πολίτες του Δήμου. »

Το μπαλάκι των ευθυνών στο Ναύπλιο και το Αργος παίρνει μέρος σε παιχνίδι πινγκ-πονγκ. Ως ΠΑΚΟΕ ευχόμαστε αυτό το παιχνίδι να έχει τελειώσει έως ότου κάνουμε την επόμενη εξόρμηση. Και νικητής να είναι το περιβάλλον και η προστασία του.

Από τη γραμματεία του ΠΑΚΟΕ

Leave a Reply