* ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ * ΑΝΗΘΙΚΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ «ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ»

ΑΝΗΘΙΚΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ «ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ»

Στο ΠΑΚΟΕ δεν έχουμε ανάγκη να δημιουργήσουμε εντυπώσεις. Οι δράσεις, τα έργα και η ίδια η 44χρονη πορεία μας μιλούν από μόνα τους. Εξάλλου η συμβολή του ΠΑΚΟΕ στις δράσεις του προσκοπισμού και του Σ.Ε.Π. ήταν πάντοτε δωρεάν. Σας καλούμε να ανατρέξετε στο παρελθόν και να θυμηθείτε τη δωρεάν συνεισφορά του ΠΑΚΟΕ σε πολλές δικές σας δράσεις. Το ΠΑΚΟΕ έχει οργανώσει σε συνεργασία μαζί σας πληθώρα εκδηλώσεων για την υγεία, το περιβάλλον, τον εθελοντισμό, κλπ, με τις οποίες προάγει τις αρχές της κοινωνικής αλληλεγγύης, αλλά κυρίως παρέχει διαρκώς κίνητρο και διέξοδο στους πολίτες, ώστε να παραμένουν ενεργοί απέναντι στα προβλήματα της κοινωνίας.

Αναφορικά με το Ίδρυμα Ελλήνων Προσκόπων, το ΠΑΚΟΕ πιστεύει:

Ι. Άστοχη και δυσάρεστη αρχικά η κίνηση του Ιδρύματος Σώμα Ελλήνων Προσκόπων, το οποίο μετά από 10 χρόνια, θυμήθηκε να αναζητήσει από το ΠΑΚΟΕ «δήθεν» οφειλόμενες σε αυτήν κοινόχρηστες δαπάνες ύψους κατά κεφάλαιο 2.600 ευρώ περίπου, που ανατρέχουν στο έτος 2012!!..

Σε κάθε περίπτωση θεωρούμε ότι η ενέργεια αυτή είναι άκαιρη και καταχρηστική, επιπλέον δε αρνούμαστε και την ίδια την ύπαρξη αλλά και τον υπολογισμό των τόκων, που ζητά το Σ.Ε.Π. να του καταβάλλουμε, η πλειοψηφία των οποίων είναι παραγεγραμμένοι και ο υπολογισμός τους λανθασμένος, καθόσον φέρεται να υπολογίζει τόκους επί τόκων άνευ κεφαλαιοποιήσεως.

ΙΙ. Ποιά είναι η κοινωνική αλληλεγγύη, όταν με την με αρ. πρωτ. 171/13-3-2023 επιστολή του ΣΕΠ προς τον Πρόεδρο του ΠΑΚΟΕ, κο Παναγιώτη Χριστοδουλάκη, με την οποία ουσιαστικά «κουνούσαν το δάχτυλο»  αυστηρά και επιδεικτικά, ως απάντηση στην αρχική με αρ. πρωτ. 1825/13-3-2023 επιστολή μας προς αυτούς; Παραθέτουμε αυτούσιες τις επιστολές που στείλαμε μεταξύ μας :

Το ΠΑΚΟΕ επί 44 χρόνια είναι συνεπές στον καταστατικό σκοπό του και στις αξίες που πρεσβεύει και ασχολείται με ζητήματα που απασχολούν έντονα τους συμπολίτες μας τη σύγχρονη εποχή. Το Σ.Ε.Π. αντίθετα μας ζητά να ασχοληθούμε με μυθεύματα του 2012….

Από τη γραμματεία του ΠΑΚΟΕ

Leave a Reply