Ο ΠΟΛΙΤΗΣ ΠΑΛΙ ΘΑ ΠΛΗΡΩΝΕΙ

Πραγματικά με την απόφαση αυτή της κατά τα άλλα φιλολαϊκής κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, ο πολίτης θα καλείται να πληρώνει αυξημένα δημοτικά τέλη, όταν βέβαια οι σχεδιαζόμενες μονάδες που παρακάτω περιγράφονται, δυστυχώς θα περνούν χρόνια για να κατασκευαστούν.

Τα χρυσοφόρα σκουπίδια που οι σκουπιδάρχες τα ελέγχουν απόλυτα, ο πολίτης καλείται να πληρώσει παραπάνω για αυτό.

Η «ωραία» πατέντα του Πράσινου Ταμείου θα λειτουργεί και πάλι μονόπλευρα προς όφελος του κεφαλαίου.

Το ΠΑΚΟΕ είναι ενάντιο σε αυτή την διαδικασία και πιστεύει ότι οι εγκαταστάσεις αυτής της πράσινης δήθεν ανάπτυξης είναι υποχρέωση της πολιτείας και των σκουπιδαρχών που τα οικονομάνε.

Η προηγούμενη κυβέρνηση ψήφισε νόμο που αναφέρει ότι οι φορείς διαχείρισης στερεών αποβλήτων επιβαρύνονται από 01/01/2020 με περιβαλλοντική εισφορά της τάξης των 10 ευρώ ανά τόνο αποβλήτων. Επίσης από 01/01/2021 αυξάνεται ετησίως από 5 ευρώ ανά τόνο έως τα 35 ευρώ ανά τόνο.

Το ποσό της επιβάρυνσης αυτής θα μειώνεται ανάλογα με την πρόοδο υλοποίησης των κατά τόπους Μονάδων Μηχανικής Βιολογικής Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕΑ/ΜΕΒ) και εγκαταστάσεων ανάκτησης βιοαποβλήτων. Η μείωση θα γίνεται σε τρία στάδια.

Αν έχει εξασφαλιστεί περιβαλλοντική αδειοδότηση ΜΕΑ ή εγκατάστασης ανάκτησης βιοαποβλήτων η περιβαλλοντική εισφορά μειώνεται κατά 35%. Η εισφορά μειώνεται κατά 70% αν έχει υπογραφεί σύμβαση κατασκευής ή και προμήθειας του συνόλου του έργου για την υλοποίηση ΜΕΑ και εγκατάστασης ανάκτησης βιοαποβλήτων. Η μείωση θα φτάνει το 100% αν υπάρχει λειτουργία ΜΕΑ ή και εγκατάσταση ανάκτησης βιοαποβλήτων.

Το ποσό της εισφοράς πρέπει να καταβάλλεται στο «Πράσινο Ταμείο» εντός τριών μηνών από τη λήξη του εξαμήνου κατά το οποίο γίνεται υπολογισμός της εισφοράς από το φορέα διαχείρισης στερεών αποβλήτων και με βάση τις ποσότητες ανεπεξέργαστων αποβλήτων που διατέθηκαν σε ΧΥΤΑ.

Leave a Reply