Τα νέα του Dock – Συνεργατικός Χώρος Κ.ΑΛ.Ο

Σε αυτό το βασικό ερώτημα επιχειρεί να απαντήσει το συγκεκριμένο Project στο οποίο συμμετέχουμε, που υλοποιείται από 6 οργανισμούς από Ελλάδα, Κροατία, Ιταλία και Γαλλία.
Οι 3 βασικοί στόχοι του προγράμματος αφορούν την ευρύτερη προώθηση της Κ.ΑΛ.Ο στην αγορά εργασίας, την ανάδειξη καινοτόμων εκπαιδευτικών προσεγγίσεων και πρακτικών που προέρχονται από την Κ.ΑΛ.Ο, την ενδυνάμωση εκπαιδευτών και εκπαιδευόμενων κατά την είσοδό τους στην αγορά εργασίας με τις δεξιότητες, ικανότητες και προσεγγίσεις που αποτελούν την πρόταση της Κ.ΑΛ.Ο.
Employ SSE: Πώς η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση μπορεί να συναντηθεί με τις αρχές της Κ.ΑΛ.Ο;
Eπισκεφτείτε το website του project
Ακολουθείστε στο Facebook
Παραμένοντας στο χώρο της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και διερευνώνας ακόμα περισσότερο τη σχέση της με την Κ.ΑΛ.Ο, έχουμε ήδη προγραμματίσει ένα κύκλο webinars με αυτή την θεματική, που απευθύνεται σε άτομα που ασχολούνται κυρίως με την Εκπαίδευση-Κατάρτιση. Μάθετε περίσσότερα εδώ.[ οι συμμετοχές έχουν συμπληρωθεί]
Clouds: ένα καινούριο project παρέμβασης στο δημόσιο χώρο από την σκοπιά των Κοινών.
Με χαρά σας παρουσιάζουμε τη συμμετοχή μας στο Clouds ένα καινούριο project παρέμβασης στο δημόσιο χώρο από την σκοπιά των Κοινών που συντονίζει η Ludd Makerspace και υλοποιείται από 10 διαφορετικούς φορείς.

“Το CLOUDS δημιουργεί έναν χώρο συλλογικής ζύμωσης και ενεργεί ως παρέμβαση που επανεξετάζει την έννοια του δημόσιου χώρου. Βασικός μας στόχος είναι η από κοινού δημιουργία και παροχή των κατάλληλων υποδομών για τη κινητοποίηση νέων ιδεών και δράσεων. Μία δέσμευση που θα ενισχύσει την ικανότητα των πολιτών για αυτοοργάνωση και την αίθηση του ανήκειν στη πόλη.”

Περισσότερα…clouds, στο website τους
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Κ.ΑΛ.Ο από το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο
Εδώ και κάποια χρόνια η Κ.ΑΛ.Ο στην Ελλάδα διαθέτει (και) Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Μέσα από διεπιστημονική προσέγγιση, που αφορά την πλειονότητα των κοινωνικών επιστημών, το Πρόγραμμα στοχεύει αφενός στην παροχή εξειδικευμένης θεωρητικής και ερευνητικής γνώσης στο διεθνώς ραγδαία αναπτυσσόμενο επιστημονικό πεδίο της Κ.ΑΛ.Ο και αφετέρου στην παροχή εξειδικευμένης πρακτικής, εμπειρικής και εφαρμοσμένης γνώσης.
Έχει διάρκεια 2 ετών και η συμμετοχή και παρακολούθηση του προγράμματος μπορούν να γίνουν αποκλειστικά διαδικτυακά.
Μάθετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες
Webinars Κέντρου Στήριξης Κ.ΑΛ.Ο
Όπως κάθε μήνα, έτσι και τον Ιούνιο συνεχίζονται τα online σεμινάρια του Κέντρου Στήριξης. Αν ενδιαφέρεστε να κατανοήσετε καλύτερα τι είναι η Κ.ΑΛ.Ο και ποιά είναι τα χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων που λειτουργούν σ΄αυτό το πλαίσιο δηλώστε συμμετοχή παρακάτω στη φόρμα επικοινωνίας.

Φόρμα Επικοινωνίας

Leave a Reply