Ίδρυση Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας ΠΑ.Σ.Ε. Κ.ΑΛ.Ο.

Προς ενημέρωσή σας

Την Δευτέρα 15 Ιουνίου 2020, στην Αθήνα, συνήλθε η 1η Καταστατική και ιδρυτική Γενική Συνέλευση της «Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Ενώσεων Φορέων Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας» (ΠΑ.Σ.Ε. Κ.ΑΛ.Ο.).

Ο βασικός σκοπός της Συνομοσπονδίας είναι η δημιουργία μιας πανελλαδικής δομής, η οποία θα παρέχει υποστήριξη για την ανάπτυξη των  ενώσεων φορέων Κ.ΑΛ.Ο. και του οικοσυστήματος της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στην Ελλάδα εν γένει.

Στόχος είναι να αποτελέσει τον ενιαίο φορέα αρωγής και ανάπτυξης του τομέα της Κ.ΑΛ.Ο., και της διαχείρισης των θεμάτων που αφορούν και απασχολούν τον τομέα.

Βασική αποστολή της ΠΑ.Σ.Ε. Κ.ΑΛ.Ο.  ως Θεσμικός και Κοινωνικός εταίρος της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, είναι ο μόνιμος διάλογος με τους Φορείς της Δημόσιας & Ιδιωτικής Οικονομίας και της Κοινωνίας των Πολιτών, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΑ.Σ.Ε. Κ.ΑΛ.Ο. είναι η εξής:

  • Πρόεδρος: Ιωάννης Λαγός Ένωση Φορέων ΚΑ.Λ.Ο. Περιφέρειας Πελοποννήσου “Πέλοπας” iplagos@yahoo.gr
  • Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Θεοδώρου  Ένωση Φορέων ΚΑ.Λ.Ο. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας  “Στερεά Δεσμός” thedorou2005@gmail.com
  • Γενικός Γραμματέας:  Θωμάς Σοπιλίδης Ένωση Φορέων  ΚΑ.Λ.Ο. Περιφέρειας Αττικής “Δυναμική” proedros@socialcoop.gr
  • Οργανωτικός Γραμματέας: Λουκάς Γεωργίου Ένωση Φορέων ΚΑ.Λ.Ο. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας “Συμπολιτεία”  lgeorgio@gmail.com
  • Ταμίας: Τσολάκος Χρήστος Ένωση Φορέων ΚΑ.Λ.Ο. Περιφέρειας Πελοποννήσου  “Πέλοπας” tsolakosx@gmail.com

Δυναμική Ένωση Κ.ΑΛ.Ο.
Η επικοινωνία της Δυναμικής Ένωσης μαζί σας είναι στο πλαίσιο του σκοπού και των στόχων του καταστατικό μας ( άρθρο 3 δικτύωση, ενημέρωση κ.λπ.)
Τα στοιχεία επικοινωμίας του φορέα σας είναι καταγγεγραμένα σε Δημόσιο Βιβλίο (σύμφωνα με την ΥΑ 61621/2643/30-12-2016 (Β’56), στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εδώ

Αν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημερώσεις και νέα μας, θα θέλαμε να σας ζητήσουμε προκαταβολικά συγνώμη για την ενόχληση, και να σας ενημερώσουμε πως μπορείτε να διαγραφείτε από τη λίστα ενημέρωσης, ή να κάνετε τροποποίηση στοιχείων επικοινωνίας.

Σας ευχαριστούμε για το χρόνο σας!
Με εκτίμηση
Το Δ.Σ. της “Δυναμικής Ένωσης”

Leave a Reply