Μπράβο στην προσπάθεια αυτή από τα στελέχη του ΠΑΚΟΕ!   Το πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής που αντιμετωπίζει ο πλανήτης αλλά και οι πυρκαγιές στην Εύβοια...

ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ SOS

To ΠΑΚΟΕ πριν από δέκα χρόνια είχε πραγματοποιήσει μια μελέτη για τα αντιπυρικά μέτρα προστασίας της Αττικής. Σε αυτή την μελέτη είχαν επισημανθεί τα προβλήματα...