ΣΩΣΤΗ Η ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΕΝ

          Ευτυχώς και ένα θετικό άρθρο στο πρόσφατο ψηφισθέν νομοσχέδιο για το περιβάλλον η κατάργηση της ανεξέλεγκτης εγκατάστασης φωτοβολταϊκών πάρκων σε περιοχές υψηλής παραγωγικότητας και κοντά στις εθνικές οδούς.

          Με αυτό τον τρόπο ισορροπεί το οικοσύστημα και δεν θα υπάρξουν χέρσα εδάφη σε γαίες υψηλής παραγωγικότητας.

          Το ΠΑΚΟΕ ελπίζει αυτό το άρθρο στο νόμο να διατηρηθεί όπως έχει και να μην λειτουργεί σε βάρος της σωστής λειτουργίας των οικοσυστημάτων.

          Παρακάτω αναφέρεται το σκεπτικό αυτού του άρθρου. Συγχαρητήρια σε αυτούς που το σκέφτηκαν.

Το ΥΠΕΝ μέσω των διατάξεων του πρόσφατου περιβαλλοντικού νομοσχεδίου «έκλεισε» ένα παραθυράκι παλαιού νόμου του 2013 το οποίο αξιοποιήθηκε για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών μεγαλύτερων από 1MW σε κάποια αγροτεμάχια υψηλής παραγωγικότητας που βρίσκονταν κοντά σε εθνικές και επαρχιακές οδούς.

Με αυτή την κίνηση όμως το ΥΠΕΝ αφήνει «εκτός νυμφώνος» ένα μεγάλο αριθμό επενδυτών που είχαν σπεύσει να αγοράσουν αγροτεμάχια με αυτές τις προδιαγραφές, είχαν προχωρήσει σε σχετικές μελέτες κλπ. Έτσι μετά τη ψήφιση του περιβαλλοντικού νομοσχεδίου στις γαίες αυτές μπορούν να εγκαθίστανται φωτοβολταϊκά , αλλά μέχρι το όριο ισχύος του 1MW και μέχρι κάλυψης του ορίου  1% του συνόλου των καλλιεργούμενων εκτάσεων του νομού.

Leave a Reply